Welkom bij CGO-FONG

De leidende brancheorganisatie voor geaccrediteerde opleiders in de Complementaire en Alternatieve Geneeskunde (CAM) sector. Door de krachtenbundeling van CGO en FONG bieden we een uniek platform dat zich inzet voor het verbinden, ondersteunen en verbeteren van CAM-onderwijsinstellingen. Als centrale spil in de CAM-gemeenschap streven wij ernaar de kwaliteit van opleidingen te verhogen en een sterkere, meer verenigde stem te vormen in de dialoog met zorgverzekeraars, accreditatie-instanties en overheidsorganen.

Missie en Visie

Missie: Als dé brancheorganisatie voor CAM-opleiders, is het onze missie om een voortrekkersrol te spelen in het verhogen van onderwijsstandaarden en het bevorderen van integratie binnen de gezondheidszorg. We zijn toegewijd aan het versterken van de positie van onze leden door middel van belangenbehartiging en het stimuleren van samenwerkingen die leiden tot innovatie en kwaliteitsverbetering in CAM-onderwijs.

Visie: Onze visie is een CAM-sector die breed erkend en gewaardeerd wordt binnen het gehele zorglandschap doordat zij eenduidig professioneel en kwalitatief opleiden. CAM-opleidingen spelen een sleutelrol in het aanbieden van onderwijs op het gebied van holistische en patiëntgerichte zorg. CGO-FONG is de leidende kracht in het verbinden van opleiders met de middelen die nodig zijn om te excelleren en te innoveren.

Lidmaatschap

Samen Sterker:
Lid worden van CGO-FONG betekent aansluiten bij de voornaamste brancheorganisatie voor CAM-opleiders. Als lid maak je deel uit van een invloedrijke gemeenschap die zich inzet voor het bevorderen van kwaliteit, professionaliteit en erkenning van CAM-onderwijs. Samen werken we aan het verbeteren van de standaarden en het vergroten van de zichtbaarheid van CAM-opleidingen in de gezondheidszorg.

Keurmerk

Een Keurmerk van Kwaliteit: Als brancheorganisatie onderstrepen we het belang van een keurmerk verkregen door audits en accreditatie als fundament voor kwaliteitsborging in CAM-onderwijs. We bieden onze leden de mogelijkheid om hun kwaliteit te laten toetsen en erkennen. Dit versterkt niet alleen de positie van onze leden maar verhoogt ook het vertrouwen van studenten, zorgprofessionals en beleidsmakers in het door ons vertegenwoordigde onderwijs.